Trang chủ / Sản phẩm / Emona TIMS / Phần mềm mô phỏng TutorTIMS / Phần mềm TutorTIMS

Phần mềm mô phỏng TutorTIMS

Đây là một phiên bản mô phỏng của thiết bị phần cứng TIMS trong phòng thí nghiệm, dành cho sinh viên có thể chuẩn bị và học tập ở nhà và trong phòng thí nghiệm. Phần mềm giúp mô phỏng các mô-đun TIMS cơ bản. GIẤY PHÉP SỬ DỤNG có thể dùng cho bất kỳ số lượng sinh viên và giáo viên đã đăng ký.

Các sản phẩm liên quan