Trang chủ / Sản phẩm / NI / Phần mềm / Vision Development Module

Vision Development Module

Vision Development Module giúp bạn phát triển phần mềm cho các ứng dụng thị giác máy và xử lý hình ảnh. Bạn có thể dùng nó với môi trường lập trình đồ họa LabVIEW và LabVIEW NXG, C, C++ và C# cho các hệ thống Windows và LabVIEW cho các hệ thống thời gian thực. Chọn từ hàng trăm thuật toán xử lý hình ảnh bao gồm các bộ lọc, hình thái học, khớp mẫu và phân loại. Mô-đun này bao gồm IP chạy được trên cả bộ vi xử lý lẫn FPGA và cho phép import các mô hình deep learning được phát triển trong TensorFlow.

Các sản phẩm liên quan